Domů » Svařování kovů » Svařovací software

Svařovací software

Špičkové svařovací procesy, vyvinuté firmou Kemppi, které zajišťují vyšší produktivitu a kvalitu svařování. Přestaňte ztrácet čas, plýtvat materiálem, opravovat chybné svary! Zajistí kvalitu, efektivitu a produktivitu, více svařování a VYŠŠÍ PROFIT PRO VÁS.

  • WeldEye je univerzální řešení pro řízení svařovací výroby. WeldEye zajišťuje řízení všech procesů – včetně postupů svařování, kvalifikace svářečů a inspektorů, dokumentace, výkaznictví a správy.

  • Funkce MAX Cool snižuje příkon tepla až o 32 % a zlepšuje kontrolu tam, kde nadměrné teploty mají negativní vliv na svarovou lázeň.

  • Funkce MAX Position usnadňuje polohové svařování a pomáhá zvládat gravitační účinky na roztavenou svarovou lázeň.

  • MAX Speed zvyšuje rychlost svařování až o 70 % ve srovnání s tradičními pulzními nebo stříkacími obloukovými procesy.

  • Funkce WiseFusion automaticky zajišťuje optimální délku svářecího oblouku při pulzním a synergickém MIG/MAG svařování.

  • Kemppi WisePenetration je speciální svařovací funkce, jež zajišťuje rovnoměrnost průvaru i při změně délky výletu drátu.

  • WiseRoot+ je speciální svařovací proces určený na svařování kořenových vrstev bez použití podložek.

  • Svařovací funkce speciálně navržená pro řešení problémů s kulovým přenosem. WiseSteel střídá přenos krátkým obloukem s přenosem rozstřikem, což vytváří zdravé svary.

  • Svařovací proces WiseThin+ je určený pro svařování tenkých ale i silnějších materiálů vertikálně směrem nahoru.

Přejít nahoru