Významným partnerem pro tuto oblast je pro nás společnost Lasertherm. Hlavním stavebním kamenem portfolia společnosti Lasertherm je oblast konvenčního robotického svařování MIG/MAG (CO2) a TIG. Navrhujeme a realizujeme kompexní svařovací pracoviště s laserovými anebo MIG/MAG svařovacími zdroji.

Význam robotických svařovacích pracovišť se umocnil v kontextu nedostatku lidských zdrojů způsobený pandemickými dopady. Závislost firem na svářečích je silně omezující a proto čím dál častěji uvažují o zefektivnění pracovišť jednoúčelovými stroji a nebo robotickým svařováním. Jednoúčelové stroje mají své opodstatnění při velkoseriovém svařování dílů jednoduchých tvarů. Robotizace svařování se nasazuje na komplikovanější tvary, svařování komplexních sestav a podsestav anebo na svařence s vysokými požadavky na opakovatelnost, kvalitu a stabilitu svaru.

Maximální efektivitu robotických svařovacích pracovišť lze získat plnou automatizací. Tedy automatickým zakládáním dílů do svařovacích přípravků a jejich následným vyjímáním včetně případné optické nebo tlakové kontroly svaru.

Výroba a integrace robotických svařovacích pracovišť s technologií LASER, MIG/MAG (CO2), TIG:

 • svařovací roboti FANUC, polohovadla FANUC, speciální polohovadla a lineární dráhy vlastní konstrukce i výroby
 • možnost odzkoušení technologie v naší výrobě v Plzni
 • mobilní, typizovaná a speciální pracoviště
 • velkosériová i malosériová výroba – možnost parametrizace programů
 • udržení konstantní výstupní kvality Vašich výrobků
 • výrazné snížení oprav a následných reklamací
 • zefektivnění výrobního času o 30-40%
 • modernizace a vizitka Vaší společnosti vzhledem k aktuálnímu vývoji a trendům (Průmysl 4.0 – robotizace a automatizace výroby)

Běžný postup realizace svařovacího pracoviště

 • zhodnocení zadání, konzultace možností se zákazníkem
 • zhotovení reálných vzorků v Plzni (Vejprnicích) s možností analýzy svaru
 • návrh robotického svařovacího pracoviště
 • návrh svařovacích přípravků (není podmínkou)
 • realizace svařovacího pracoviště Vejprnicích
 • předpřejímka a odsouhlasení finálního stavu odběratelem
 • demontáž pracoviště a doprava k na místo realizace
 • finální realizace robotického svařovacího pracoviště u odběratele

Výše uvedeným postupem minimalizujeme dobu montáže robotického pracoviště u zákazníka. Dále snižujeme nároky na prostor a čas potřebný ke stavbě v a finálnímu odladění procesu robotického svařování.

Podnětem k integraci robotických svařovacích pracovišť je zejména zvýšení stability svařovacího procesu, snížení vstupních nákladů a snížení nestability lidských zdrojů. Investicí do robotického pracoviště získáváte stabilní třísměnné svařovací pracoviště. Úspora se nabízí v přípravcích, velikosti pracoviště i nákladovosti. Životnost svařovacích robotů FANUC bez problémů převyšuje desetileté období s minimálním nákladem. Výstup robota je stabilní bez vlivu na denní a nebo roční dobu. Kombinace svařovacího robota s polohovadly je pak další úroveň robotizace pracoviště. Toto nasazení je efektivní při vysoké produkci jednotlivých komponent.

Polohovadla pro robotická svařovací pracoviště

Nezbytným nástrojem pro efektivní robotické svařování jsou řízená polohovadla. Mezi základní kritéria správného výběru polohovadel patří velikost svařované sestavy, její váha a předpokládaný objem, který má pracoviště zpracovat. Velkou roli mohou hrát i prostorové dispozice.

Společnost LaserTherm integruje polohovadla vlastní výroby i polohovadla FANUC a MOTOFIL. Všechny osy polohovadel jsou vybaveny servy FANUC. Výhodou je pak snadné programování v jednom prostředí a dokonalá synchronizace s roboty FANUC.

Svařovací a stehovací přípravky pro robotické svařování

Součástí každého robotického pracoviště jsou i svařovací přípravky. Mezi laserovým robotickým svařováním a robotickým MIG/MAG (CO2) svařováním je značný rozdíl. Podle toho je nutné řešit i design svařovacích přípravků. Laser jako svařovací nástroj je prostorově méně náročný, naopak vyžaduje vyšší kvalitu sesazení. V případě svařování bez ochranné atmosféry je pak laserové svařování bezkonkurenční v dostupnosti „svařovacího nástroje“. Optika laseru může být vzdálena od svaru desítky centimetrů. Laserem pak lze svařovat například uprostřed dutin a nebo pomocí technologických děr. Další rozdíl svařovacích přípravků je v míře inteligence a automatizace. Správné osazení lze kontrolovat například vizuálně obsluhou, jde však o kontrolu s lidským faktorem. Efektivní průmyslové řešení využívá kontrolu osazení jednotlivých dílů buď čidly anebo kamerovým systémem. Hi-end v této oblasti je pak osazování svařovacích přípravků samotnými roboty.

Poptávka

Specialisté na svářecí techniku a automatizaci

Společnost ARC-H Welding s.r.o. se specializuje na prodej a servis svářecí techniky, automatizovaného řezání a svařování, indukční předehřevy, ruční a strojní plasmové řezání, svařovací stoly, upínací technika, odsávací a filtrační systémy, zařízení pro tepelné zpracování, přídavné materiály, svařovací dráty, ochranné pomůcky a mnoho dalšího.