Laserové navařování je technologie, která umožňuje obnovu poškozených a opotřebovaných povrchů. Dále je tato metoda využívána ke zvýšení funkčnosti povrchu materiálu. Návary jsou aplikovány za účelem zvýšení tvrdosti, otěruvzdornosti a korozivzdornosti povrchu a také za účelem prodloužení životnosti součásti. Na základní materiál může být navařen speciální materiál, který má požadované vlastnosti, anebo je základní materiál doplněn stejným materiálem např. při poškození součásti, které bylo zaviněno chybou výroby nebo provozním opotřebením.

Výhody laserového navařování

 • Návar s metalurgickou vazbou na základní materiál
 • Nízké vnesené teplo do navařovaných součástí
 • Výborná adheze a koheze povlaku bez porozit
 • Možnost navařování v libovolných tloušťkách a 3D tvarech
 • Vysoká efektivita
 • a reprodukovatelnost

Princip metody laserového navařování

Kovový prášek nebo drát je přiváděn do laserového paprsku, kde je tento materiál roztaven společně se základním materiálem součásti a na povrchu součásti je vytvořena depoziční vrstva. Mezi depoziční vrstvou a základním materiálem dochází ke vzniku metalurgické vazby zaručující vynikající adhezi mezi návarem a součástí.

Přídavné materiály

 • Nerezové oceli (AISI 3xx a 4xx)
 • Konstrukční oceli (42CrMo4)
 • Nástrojové oceli (M2, M35, H13, H100)
 • Kobaltové slitiny (Stellit, CoNiCrAl, Tribaloy)
 • Nimonic, Inconel, Hastelloy)
 • Bronzové slitiny
 • Cermety (WC-Co, WC-Co-Cr, CrC-NiCr)

Aplikace laserového navařování

Mezi aplikace laserového navařování patří střižné hrany nástrojů, komponenty parních a plynových turbín, kladky, lanovice, rolny, poběhová kola, hřídele, navíjecí bubny a jiné pohybové součásti, součásti obráběcích nástrojů, čepy a dorazové plochy.

Poptávka

Specialisté na svářecí techniku a automatizaci

Společnost ARC-H Welding s.r.o. se specializuje na prodej a servis svářecí techniky, automatizovaného řezání a svařování, indukční předehřevy, ruční a strojní plasmové řezání, svařovací stoly, upínací technika, odsávací a filtrační systémy, zařízení pro tepelné zpracování, přídavné materiály, svařovací dráty, ochranné pomůcky a mnoho dalšího.